3-5.09.2014 KSTiT w Poznaniu

XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT 2014 w Poznaniu.

W dniach 3-5 września 2014 r. odbyło się XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki – KSTiT 2014 w Poznaniu. Tematem przewodnim Sympozjum było hasło: „Telekomunikacja sercem gospodarki cyfrowej”. Ze szczegółową tematyką konferencji można zapoznać się na stronie http://kstit2014.pl/.

Jednym z tematów jakie zostały poruszone była jakość usług telekomunikacyjnych i jej rosnące znaczenie. Przed dwoma laty zostało podpisane Memorandum o jakości usług, między Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE), a operatorami sieci komórkowych w Polsce. Tematem sesji specjalnej był stopień zaawansowania prac nad spełeniem wymogów zawartych w Memorandum, a także podejściem do podobnego zagadnienia innych krajów europejskich.

Prowadzone przez RFBenchmark pomiary zgodne z wymogami Memorandum UKE, zostały zaprezentowane na Sympozjum. Prezes Notel Poland – Szymon Nowak, podkreślił istotę prezentowania wyników pomiarów tak, aby każdy użytkownik sieci mógł dokonać świadomej analizy prowadzącej do wyciągnięcia obiektywnych wniosków odnośnie jakości usług telekomunikacyjnych w danej lokalizacji. Ważne jest zatem umożliwienie sprawdzenia faktycznego i aktualnego stanu jakości usług głosowych oraz pakietowych w danej lokalizacji według przyjętych i akceptowanych przez operatorów zaleceń. 15% respondentów uważa, że taryfy oferowane przez operatorów mobilnych są podobne, a istotnym wskaźnikiem wyboru operatora staje się jakość oferowanych usług.Portal RFBenchmark zaprezentowano jako narzędzie umożliwiające użytkownikom porównanie oraz ocenę jakości usług głosowych oraz pakietowych wszystkich operatorów w Polsce i na świecie. Prezes Notel Poland przedstawił jakie informacje można uzyskać korzystając z serwisu RFBenchmark. Opowiadał między innymi o tym w jaki sposób użytkownik może sprawdzać i porównywać wyniki pomiarów usług oferowanych przez poszczególnych operatorów w interesującej abonenta lokalizacji.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply