Pomiar jakości sieci i usług operatorów mobilnych w Łodzi

 

Znamy datę kolejnego pomiaru –  28-29.04.2014 Notel Poland we współpracy z firmą Ascom Network Testing przeprowadzi pomiar porównawczy sieci operatorów mobilnych w Poznaniu.

Wyniki zostaną opublikowane  na stronie www.rfbenchmark.pl

Pomiar zostanie przeprowadzony zgodnie z metodologią pomiaru sieci mobilnych ustaloną podczas Memorandum UKE.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply