Pomiar jakości sieci i usług operatorów mobilnych w Poznaniu

W dniach 28-29.03.2014 Notel Poland we współpracy z firmą Ascom Network Testing przeprowadził pomiar porównawczy sieci operatorów mobilnych w Poznaniu.

Wyniki są dostępne na stronie www.rfbenchmark.pl

W II kwartale 2014  planujemy wykonać dodatkowo  pomiary usług sieci mobilnych w Łodzi i Trójmieście.

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply