Analizy
 
Raporty
 
Doradztwo
Analiza jakości sieci

 

Analiza jakości sieci, audyty E2E QoS, optymalizacja i rekomendacje  na podstawie danych pomiarowych i statystyk  (STS, call traces,  PM,CM, FM). Monitoring wykonywanych usług – SLA

 

  Sales // sales@notelit.pl

 

Raporty

 

Przygotowanie i dostosowanie raportów na potrzeby klienta. Automatyzacja procesu zbierania i agregacji danych oraz automatycznego przygotowania raportu. Integracja z istniejącymi procesami i źródłami danych.

 

  Sales // sales@notelit.pl

Rekomendacje - konsultacje

 

Przygotowanie rekomendacji na podstawie dostępnych  danych. Raporty i rekomendacje przygotowywane są między innymi na podstawie danych DT skorelowanych ze  statystykami OSS, call trace oraz próbników interfejsów w celu zapewnienia pełnego obrazu jakości usługi  (E2E QoS)

 

  Sales // sales@notelit.pl

 
N-HUB Platform
 
RFBENCHMARK PORTAL
N-HUB Platform

 

Platforma N-HUB umożliwia wizualizację i agregacje wyników pomiarów porównawczych usług dostarczanych przez operatorów komórkowych i stacjonarnych. Zdalny dostęp za pomocą interfejsu WEB pozwala na analizę wyników pomiarów w kilku wymiarach oraz kalkulację wyników dla danego obszaru w trybie rzeczywistym. Dodatkowy moduł (wersja kliencka) umożliwia śledzenie pomiaru i osiąganych wyników w trybie rzeczywistym.

 

  Sales // sales@notelit.pl

RFBENCHMARK PORTAL

 

Portal RFBENCHMARK  

Launch RF Benchmark

 

  Sales // sales@notelit.pl

dots

 
PM/CM/FM - OSS Tools
 
Testy E2E-pasywne i aktywne
 
Chmura RFBENCHMARK
 
Planowanie i optymalizacja

PM/CM/FM - OSS Tools

 

Narzędzie wsparcia projektu – PM (Performace Management). Kompatybilne z OSS głównych dostawców : Ericsson, NSN, Huawei. Zapewnia łatwą integrację z innymi źródłami danych. Możliwość łatwego definiowania dodatkowych wskaźników (KPI) oraz gotowe biblioteki.

Możliwość łączenia i mapowania statystyk różnych dostawców np. Ericsson i Huawei.

 

  Sales // sales@notelit.pl

E2E Testing

 

Nasz zespół wykonuje pomiary sieci  za pomocą  narzędzi zgodnych  ze standardami  ITU/ETSI. Pomiary służą między innymi jako źródło danych dla usług  optymalizacji, kontroli sieci, rozwiązywania problemów abonenckich, weryfikacji jakości przed i po zmianie sprzętu dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Posiadamy  flotę specjalistycznych  samochodów wykorzystywanych do celów pomiarowych (Drive Test)

Jako partner biznesowy TEMS – INFOVISTA w Polsce zapewniamy szereg usług, w tym wypożyczenie sprzętu oraz oprogramowania pomiarowego, pomiary typu Drive Test oraz usługi optymalizacji i audyty sieci.

Mamy doświadczenie, między innymi,  ze sprzętem i oprogramowaniem następujących dostawców rozwiązań E2E Testing : Ascom, Anite, Dingli & Actix.

Dodatkowo dane z aplikacji RFBENCHMARK pozwalają na analiże jakości usług bez kosztonych pomiarów.

 

  Sales // sales@notelit.pl

Pomiary użytkowników - dane z chmury RFBENCHMARK

 

Aplikacja mobilna dostępna na platformie Andriod. Umożliwia pomiar podstawowych parametrów radiowych w trybie “idle” oraz dla wybranych scenariuszy w trybie “dedicated”. Żródło danych pomiarowych wykorzystywane na potrzeby platformy RFBENCHMARK.pl

Launch RF Benchmark

 

  Sales // sales@notelit.pl

Planowanie i optymalizacja sieci

 

 

  Sales // sales@notelit.pl