Projekty unijne

Informujemy, iż firma Notel Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjny, zaawanasowany system pozyskiwania danych, zarządzania i wizualizacji treści cyfrowej, na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu I „Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.2 ”Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, typ projektów: „Projekty badawczo rozwojowe” dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.,

Całkowita wartość projektu: 881 226,41 zł
Wartość dofinansowania: 562 796,57 zł
Opis projektu:

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w obszarze efektywnego mechanizmu i systemu pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych na potrzeby analizy jakości usług w sieciach telekomunikacyjnych. Prace badawczo-rozwojowe zespołu specjalistów Spółki Notel mają przynieść wymierne korzyści w postaci efektywnego procesu przetwarzania i wizualizacji danych z wykorzystaniem Portalu Web. Ponadto opracowany zostanie algorytm geo-lokalizacji zdarzeń na podstawie pozyskanych danych sieci telekomunikacyjnych.