Znak towarowy RFBenchmark chroniony prawnie na terenie EU

Znak towarowy RFBenchmark chroniony prawnie na terenie Unii Europejskiej

Znak towarowy serwisu RFBenchmark w klasach NICE 38, 42 został objęty ochroną prawną po zakończeniu procesu rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej DS. Własności Intelektualnej.

Wyjaśnienie prezentowanych klas NICE (ang. The International Classification of Goods and Services):

38 – Usługi telekomunikacyjne,
42 – Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości; Usługi naukowe i technologiczne; Usługi projektowania; Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

Świadectwo rejestracji przedstawiamy poniżej:

RFBenchmark_certifcate_of_registration

Świadectwo Rejestracji znaku towarowego RFBenchmark

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply